top of page
iStock-638505908.jpg

Sociala tjänster

För dig som köper sociala tjänster

Fight for Zero arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i samhället. Vi tror på alla människors lika värde och att alla, barn som vuxna, ska ha samma möjlighet till delaktighet och inflytande.

Fight for Zero arbetar med prevention och intervention för att minska kriminalitet, våld och utanförskap.  Vårt uppdrag är att arbeta för att inspirera, främja och och skapa förutsättningar för barn och unga att uppnå sin fulla potential. Vårt arbete syftar till att stärka barn och ungas skyddsfaktorer och förbättra deras  fysiska och mentala hälsa, ökar innanförskap och minska ett normbrytande beteende.

 

 Vi arbetar utifrån den evidensbaserade metoden "Five Pillars"*.

Metoden syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna hos barn och unga.

Mer information om vår metod hittar du här >>.

* Metoden "Five Pillars" har utvecklats av Fight for Peace grundades i Complexo da Maré favelas, Rio de Janeiro, år 2000 och finns idag i 26 länder genom sina partnerorganisationer. Hittills har Fight for Peace tränat över 160 organisationer och har genom sina partners nått totalt 250 000 unga människor globalt. Fight for Peace har bland annat uppmärksammats av Stars Foundation Impact Awards, Beyond Sport, Laureus Foundation, IKEA Foundation, UNICEF och Storbritanniens regering.

Våra tjänster

Socialt utfallskontrakt

Socialt utfallskontrakt (Social Impact Bond)

Den 1 september 2021 gick Fight for Zero (genom IF Linnéa Boxning) och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning in i ett socialt utfallskontrakt. Denna avtalsform är både ny och unik, och kännetecknas av utfallsfokuserade insatser där samarbete och flexibilitet får ta plats. Genom uppdraget bidrar Fight for Zero med insatser för barn och unga i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Syftet är att kunna erbjuda barn och unga med ett normbrytande beteende mer flexibla och individanpassade insatser i ett tidigt skede.

Samarbete inom den idéburna sektorn

I upphandlingen fick fem leverantörer från den idéburna sektorn ett socialt utfallskontrakt med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Fight for Zero (IF Linnéa Boxning) har tillsammans med Frälsningsarmén, Skyddsvärnet, Läxhjälpen och Hej Främling deltagit i denna satsning! Vi är mycket stolta över att vara en del av denna innovativa form av samarbete, liksom möjligheten att få göra skillnad, för barn och unga som behöver oss.

Vårt arbete

Fight for Zero möter barn och unga i årskurs 4–9 som erbjuds hjälpinsatser inom kommunen idag, men som av olika anledningar inte deltar i dessa. Genom anpassade aktiviteter, både individuellt och i grupp, fokuserar vi på att stärka skyddsfaktorerna hos deltagarna. Vi uppmuntrar, stödjer och förbereder barnen/ungdomarna för framtiden. Vi kombinerar träning med sysselsättning och personlig utveckling - för att främja unga människors potential  och motverka utanförskap.

Aktiviteterna genomförs av en kvalificerad ungdomscoach som är specifikt kopplad till detta uppdrag. 

bottom of page