iStock-638505908.jpg

Om oss

Hur kan vi tidigt förebygga kriminalitet och våld hos unga? Och hur bygger vi ett tryggt samhälle där vi lever och verkar på lika villkor?

Under 2020 funderade vi mycket på att gatuvåldet bland unga ökar; förnedringsrån, gängvåld, skjutningar, sprängningar och bilbränder, vilket skapar en påtaglig otrygghet i samhället. Vi var frustrerade, men kände en stark vilja att göra skillnad.  Vi har båda två mångårig erfarenhet av ideellt arbete inom idrottsrörelsen; boxning, föreningslivet och sociala projekt. Så vi funderade på vad vi själva kunde göra inom vår kontext för att minska och motverka kriminalitet och våld och samtidigt bidra till social hållbarhet.

Fight for Zero föddes ur frågeställningen hur kan vi genom tidiga insatser förebygga kriminalitet och våld genom att stödja barn att engagera sig i skolan, idrott och föreningsliv. 

 

Vi kom då i kontakt med den evidensbaserade metoden "Five Pillars" som har utvecklats av NGO organisationen Fight for Peace. Organisationen grundades i Complexo da Maré favelas, Rio de Janeiro, år 2000 och finns idag i 26 länder. Hittills har Fight for Peace tränat över 160 organisationer och har genom sina partners nått totalt 250 000 unga människor globalt.

Genom ett samarbete med Fight for Peace och våra lokala partnerorganisationer kommer vi att anpassa och tillämpa "Five Pillars" till vår lokala kontext i Sverige. 

Fight for Zero är ett projekt som drivs av IF Linnéa Boxning. IF Linnéa Boxning har finansiellt stöd från Postkodstiftelsen, Svenska Boxningsförbundet, RF SISU, Gålöstiftelsen, Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana (MEST) med flera.

Gängvåldet bland unga ökar; förnedringsrån, gängvåld, skjutningar, sprängningar och bilbränder skapar en påtaglig otrygghet i samhället. Fight for Zero föddes ur frågeställningen - hur kan vi förebygga brottslighet genom att stödja barn och unga att engagera sig i skolan, idrott och föreningsliv.

Vårt varför

Vår mission

Fight for Zero arbetar för att motverka det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer.

Vår vision

Fight for Zero's vision är att alla barn och ungdomar i Sverige, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska ha samma möjligheter och rättigheter att delta i samhället utan att bli vare sig diskriminerade eller marginaliserade och alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att se sin framtid och förverkliga sina drömmar.

Vårt team

Mariah Hildetorn

Civilekonom, Stockholm universitet

National University of Singapore
Social entreprenör

Lång erfarenhet av verksamhets-utveckling inom ideell sektor, startup företag och Electrolux. Boxningstränare.

FightforZero2020_080_edited.jpg

Henok Alem

Socialförvaltningen, Stockholm

Fd. Förbundskapten, Svenska Boxningsförbundet. Fd. Chefstränare samt ledamot IF Linnéa Boxning. Meriter: 3 SM-guld & 4:a på Europeiska Mästerskapet.

Henok Alem foto.jpg