iStock-1130268665.jpg

ENABLING
SOCIAL CHANGE

Vi använder boxning som ett verktyg för att främja unga människors potential i samhällen som drabbats av kriminalitet, våld och utanförskap.