top of page
Fight for Zero_licence istockphoto.jpg

Metod

Fight for Zero kombinerar boxning med sysselsättning och personlig utveckling - för att inspirera och främja unga människors potential.

Vi arbetar utifrån den evidensbaserade metoden "Five Pillars"*.

Metoden syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna hos barn och unga.

* Metoden "Five Pillars" har utvecklats av Fight for Peace grundades i Complexo da Maré favelas, Rio de Janeiro, år 2000 och finns idag i 26 länder genom sina partnerorganisationer. Hittills har Fight for Peace tränat över 160 organisationer och har genom sina partners nått totalt 250 000 unga människor globalt. Fight for Peace har bland annat uppmärksammats av Stars Foundation Impact Awards, Beyond Sport, Laureus Foundation, IKEA Foundation, UNICEF och Storbritanniens regering.

Metoden "Five Pillars"

Vårt arbete utgår från den evidensbaserade interventionsmetoden "Five Pillars". Metoden har utvecklats av vår samarbetspartner Fight for Peace.
 

Metoden bygger på en folkhälsomodell som fokuserar på tre nivåer av förebyggande antivåldsarbete! Projekt, program och aktiviteter är behovsstyrd och baseras på målgruppens risknivåer av kriminalitet och våld.
 

Metoden består av 5 hörnstenar; Boxning/Kampsport, Utbildning, Arbete, Ung support och Ungt ledarskap. Vårt fokus är att erbjuda träning, personlig utveckling, motivationshöjande aktiviteter, läxhjälp och mentorskap för barn och unga.
 

Metoden möjliggör personlig tillväxt och utveckling hos barn och unga, eftersom vi medvetet arbetar med att bryta normativa föreställningar som råder i vårt samhälle. Vårt arbete möjliggör en attitydpåverkande process hos målgruppen.

Icon_5-pillars_Boxning-martal-arts.png
Icon_5-pillars_Education.png
Five-pillars.png

Five Pillars

Boxning

Utbildning

Metoden "Five Pillars"* som består av 5 grundläggande hörnstenar; Boxning, Utbildning, Arbete, Social Support och Ungt ledarskap.

Träning som främjar respekt, disciplin, självkontroll, känslor av tillhörighet och självkänsla.

Läxhjälp och vägledning och stöd inom utbildning för ungdomar som befinner sig utanför formella inlärningsmiljöer eller har svårigheter att lära sig.

Icon_5-pillars_Employabilty.png

Arbete

Tillgång till arbetsmarknaden via utbildning, yrkeskurser och hänvisningar till jobbmöjligheter genom ett nätverk av partners.

Icon_5-pillars_Social-support.png

Social support

Mentorskap och ett socialt supportteam.

Icon_5-pillars_Youth-leadership.png

Ungt ledarskap

Vi identifierar, stärker och lyfter barn och unga vuxna. Vi utvecklar ungdomsledare som representerar organisationen externt och som deltar i organisationsutveckling, strategi och programutveckling.

Fight for Peace

Fight for Peace arbete och evidensbaserade metod "Five Pillars" visar framgångsrika resultat.

Fight for Peace metod syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna hos barn och unga.

Studie

Över 900 ungdomar deltog på akademin i London år 2019. De som deltog i öppet idrottspass rapporterade förbättringar av hur de ser själva (87% såg förbättringar i sitt uppskattning och 77% känner sig lugnare), deras hälsa (87% känner sig piggare och 79% känner sig mer motståndskraftiga) och hur de relaterar till andra människor (65% känner sig mer empatisk mot andra människor och 57% säger deras relation till sin familj har förbättrad).

Källa: Fight for Peace

Resultat

Resultatet från Fight for Peace arbete visar att unga människor har förmåga att  "Gå från ett tillstånd till ett annat", ändra logiken i deras situation så att de kan förbättra sin potential, och inte längre är motiverade, eller har skäl att använda våld, och fortsätta en livsstil beroende på kriminell verksamhet. 

 

Resultaten från denna studie visar hur de värderingar och principer som omsätts i praktiken, och grunden för Five Pillars interventionsmodell ger ett sammanhang som främjar ungdomars förändringar i deras liv. 

Källa: Fight for Peace

bottom of page