Happy Couple

Vår metod

Fight for Zero kombinerar boxning med sysselsättning och personlig utveckling - för att inspirera och främja unga människors potential.

Five-pillars.png
Five-pillars.png

"Five Pillars"

Vi arbetar efter den evidens-baserade metoden "Five Pillars"* som består av 5 grundläggande hörnstenar; Boxning/Kampsport, Utbildning, Arbete, Social Support och Ungt ledarskap.

Icon_5-pillars_Education.png

Utbildning

Stöd inom utbildning för ungdomar som befinner sig utanför formella inlärningsmiljöer eller har svårigheter att lära sig.

Icon_5-pillars_Social-support.png

Social support

Mentorskap och ett socialt supportteam.

Icon_5-pillars_Boxning-martal-arts.png

Boxning

Träning som främjar respekt, disciplin, självkontroll, känslor av tillhörighet och självkänsla.

Icon_5-pillars_Employabilty.png

Arbete

Tillgång till arbetsmarknaden via utbildning, yrkeskurser och hänvisningar till jobbmöjligheter genom ett nätverk av partners.

Icon_5-pillars_Youth-leadership.png

Ungt ledarskap

Vi identifierar, stärker och lyfter barn och unga vuxna. Vi utvecklar ungdomsledare som representerar organisationen externt och som deltar i organisationsutveckling, strategi och programutveckling.

* Metoden har utvecklats utvecklats av NGO organisationen Fight for Peace. Fight for Peace grundades i Complexo da Maré favelas, Rio de Janeiro, år 2000 och finns idag i 26 länder genom sina partnerorganisationer. Hittills har Fight for Peace tränat över 160 organisationer och har genom sina partners nått totalt 250 000 unga människor globalt. Fight for Peace har bland annat uppmärksammats av Stars Foundation Impact Awards, Beyond Sport, Laureus Foundation, IKEA Foundation, UNICEF och Storbritanniens regering.

What Our Clients Say

Icon_5-pillars_Social-support.png

Impact

Över 900 ungdomar deltog i London akademin år 2019. De som deltog i öppet idrottspass rapporterade förbättringar av hur de ser själva (87% såg förbättringar i sitt uppskattning och 77% känner sig lugnare), deras hälsa (87% känner sig piggare och 79% känner sig mer motståndskraftiga) och hur
de relaterar till andra människor (65% känner sig mer empatisk mot andra människor och 57% säger deras relation till sin familj har förbättrad).