Är du intresserad
av partnerskap?

Bli partner

Intresserad av partnerskap? Som samarbetspartner blir du möjliggörare för att främja unga människors potential.

Alla barn och ungdomar i Sverige, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska ha samma möjligheter och rättigheter att delta i samhället utan att bli vare sig diskriminerade eller marginaliserade och alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att se sin framtid och förverkliga sina drömmar. 
 

Vill du också bidra till inkludering, förbättra hälsa och främja unga människors potential i utsatta områden?

 

Det finns många sätt för företag att engagera sig i Fight for Zero. Vi är intresserade av att skapa långsiktiga relationer för att säkerställa att både ditt företag och våra unga får maximal nytta av vårt partnerskap.

Vi är stolta över den förändring vi kan skapa tillsammans med våra partners.

För mer information

Mariah Hildetorn 070 753 50 95

mariah.hildetorn@fightforzero.se

Våra partnerskap

Catalysator

För företag som vill skapa egna projekt, med strategisk koppling till Fight for Zero's verksamhetsområden. 

Enabler

Bidra till konkreta projekt där ni kan involvera medarbetare och kunder. 

Advocator

För er som vill ge lite mer och göra skillnad inom viktiga områden.

För mer information

Mariah Hildetorn 070 753 50 95

mariah.hildetorn@fightforzero.se