top of page
iStock-1074736630.jpg

Medlemsregistrering

Priser

Nedan prislista gäller för våren 2023

Medlemsavgift: 300 kr 

Som medlem innehar du rösträtt på Fight for Zeros årsmöte och försäkring.

Medlemsavgiften betalas årsvis.

Träningsavgift

Ger dig tillgång till alla våra träningspass

  • Ungdom 10-17 år: 300 kr (totalt 500 kr/termin)

  • Vuxen 18+: 1 200 kr (totalt 1500 kr/termin)

  • Tjejer >18 år: 500 kr (totalt 800 kr/termin)

Träningsavgiften betalas varje termin. Vi har en vår- och en hösttermin.

Dessa sträcker sig i stor utsträckning med grundskolans terminer. 

Betalning görs till vårt Plusgirokonto 1822935-1.

Ange deltagarens personnummer i meddelanderutan. 

bottom of page