top of page

Socialt utfallskontrakt

Pilotprojekt Socialt utfallskontrakt i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Den 1 september 2021 gick Fight for Zero (genom IF Linnéa Boxning) och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning in i ett socialt utfallskontrakt. Denna avtalsform är både ny och unik, och kännetecknas av utfallsfokuserade insatser där samarbete och flexibilitet får ta plats. Genom uppdraget bidrar Fight for Zero, som representant för den idéburna sektorn, med insatser för barn och unga i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Syftet är att kunna erbjuda barn och unga med ett normbrytande beteende mer flexibla och individanpassade insatser i ett tidigt skede.

bottom of page