top of page

Vi är Fight for Zero

Vi främjar barn och ungas potential genom idrott!

Vi gör det möjligt genom att arbeta med utbildning, arbetsintegration och ungt ledarskap i kombination med boxning, personlig utveckling och social support.

Vår STORY

2019
2020
2021 - 2022
2023

Mariah Hildetorn, social entreprenör och initiativtagare till Fight for Zero, känner under hösten 2019 en stark oro för det ökade gatuvåldet med förnedringsrån, gängvåld, skjutningar, sprängningar och bilbränder, vilket skapar en påtaglig otrygghet i samhället.

 

Under årsskiftet 2019/2020 tog Mariah Hildetorn kontakt med Henok Alem, styrelseledamot och tidigare huvudtränare IF Linnéa Boxning, tidigare förbundskapten Svenska Boxningsförbundet samt flerfaldig svensk mästare i boxning, för att initiera ett samarbete kring förebyggande antivåldsarbete. Även han hade reagerat på våldsupptrappningen och såg en möjlighet att göra skillnad!'


Fight for Zero föddes ur vår frågeställning om hur vi kan minska och motverka kriminalitet, våld och utanförskap genom förebyggande insatser inom skola, idrott och föreningsliv.

Det övergripande syftet med Fight for Zero är att erbjuda ett program för prevention och intervention för barn och unga och därigenom långsiktigt motverka det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer.

I samband med våra diskussioner kom vi i kontakt med den evidensbaserade metoden "Five Pillars" som har utvecklats av NGO
organisationen Fight for Peace. Idag ingår Fight for Zero i Fight for Peace Globala Allians, vilket är ett globalt community dedikerat att använda idrott som ett verktyg för att motverka ungdomsbrottslighet och våld.

Under 2020 inledde vi tillsammans med IF Linnéa Boxning, Fight for Peace och Svenska Postkodstiftelsen ett samarbete för att implementera metoden ”Five Pillars” i Sverige. Projektet döptes till Fight for Zero för att belysa vår nollvision mot våldsbrottslighet och skjutvapenvåld.

 

Vi har genomfört ett lyckat pilotprojekt i Hässelby-Vällingby stadsdel i samarbete med Svenska Postkodstiftelsen, Fight for Peace och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning under perioden 2021-2022.

Under 2023 kommer vi att fortsätta utveckla vår verksamhet och organisation i enlighet med våra stadgar och verksamhetsplan.

Följ vår resa på www.fightforzero.se

bottom of page