top of page

Globala målen

Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. De globala målen omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.                                     Här kan du läsa om hur Fight for Zero bidrar.

Vårt arbete ska bidra till ett fredligare och inkluderande samhälle, minskad
ojämlikhet och god hälsa.

Våra mål

16_fredliga_samhallen-1024x1024.png

Främja fredliga och inkluderande samhällen för
hållbar utveckling.

10-minskad-ojamnlikhet.png

Minska ojämlikhet i samhället.

03-god-halsa-och-valbefinnande.png

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande.

bottom of page